Doktor/Doctor

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

CURRICULUM VITAE / ŻYCIORYS

MAREK JACEK KRUK

PERSONAL INFORMATIONS / INFORMACJE PERSONALNE

Civil Status / Stan cywilny:    Married / Żonaty

Nationality / Narodowość: Polish / Polska

Date of birth / Data urodzenia: February 9th 1960 / 9 Luty 1960

Place of birthMiejsce urodzenia: Garwolin/Garwolin

Profession/ Zawód: Medical Doctor / Lekarz medycyny

Specialist in Internal Medicine/  Specjalista Chorób Wewnętrznych

MEDICAL TRAINING / WYKSZTAŁCENIE MEDYCZNE

 • 1987-1989 Speciality / Specjalizacja : Medical Academy – Warsaw, Akademia Medyczna Warszawa
 • 1986 Residency / Rezydentura Hospital Sokołów Podlaski / Szpital Sokołów Podl
 • 1979-1985 University / Szkoła Wyższa – Medical University – Warsaw / Uniwersytet  Medyczny -Warszawa

ADDITIONAL TRAINING / WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

 • November 1990-February1991 Internship Venusberg Hospital Bonn-Germany (DAAD scholarship)
 • June –September 1987 Internship Hospital in Linden USA

EMPLOYMENT / ZATRUDNIENIE

 • Doctor of confidence of the Embassy of the Federal Republic of Germany in Warsaw since 1990 / Lekarz zaufania Ambasady Niemiec w Warszawie od 1990
 • Designated medical practitioner of the Canadian Embassy in Warsaw since 1991 / Desygnowany lekarz Ambasdy Kanady od 1991
 • Contract physician for Lufthansa Airlines since 1994 / Lekarz kontraktowy Linii Lufthansa od 1994
 • Doctor of confidence of the diplomatic and expatriate community in Warsaw / Lekarz zaufania corpusu dyplomatycznego i środowiska zagranicznego
 • Contract physician for the Austrian and Swiss Embassy / Lekarz kontraktowy

PRIVATE CLINIC / PRAKTYKA LEKARSKA

9/1 Fabryczna street

00-446 Warsaw

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ORGANIZATIONS /

PRZYNALEZNOŚĆ DO ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH

 • Regional Chamber of Medical Practicioners in Warsaw / Członek  Okregowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
 • Member of International Panel Physicians Association / Członek Miedzynarodowej Organizacji Lekarzy Panelowych.
 • Member of the GeoBlue International Healthcare Community / Członek Międzynarodowej Organizacji Zdrowia GeoBlue

LANGUAGES / ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

 • English / Angielski
 • German / Niemiecki
 • Russian / Rosyjski
 • Basic Spanish / Podstawowy hiszpański

HOBBY

 • Composing songs ( lyrics and  music ) / Komponowanie piosenek ( teksy I muzyka )
 • Singing / Śpiew
 • Playing guitar /Gra  na gitarze
 • Oil painting / Malowanie olejne
 • Sport ( judo, karate )